Category Archives: Death

செயல் பயனற்ற நிலை

ரொம்ப நாளாக கூடவே ஓடுபவர். அன்றும் ஜிம்மில் பைக்கிங் செய்து கொண்டிருந்தார். நான் ஐந்து நிமிடம் ஓடுவதும் நான்கு நிமிடம் நடப்பதுமாக மூச்சு வாங்கிக் கொண்டிருந்தேன். காதில் தற்போதைய ஹிந்தி ரெஹ்மான் ஒலியை மீறி தடால் சப்தம் கேட்டது.

பக்கத்தில் சாதாரணமாக உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தவர், கீழே விழுந்திருந்தார். 911 அழைத்தார்கள். அங்கே இருந்த எவருக்கும் முதலுதவி தெரியவில்லை.

ஆம்புலன்ஸ் வருவதற்குள்ளேயே உயிர் பிரிந்து விட்டது. வயது 44.

அவர் என்னைப் போல் திடீரென்று ஓட வருபவர் அல்ல. பல வருடங்களாக தினசரி வருபவராம்.

மரணம் கண் முன்னே நிகழ்வதை கையாலாகாமல் பார்ப்பது இரண்டாவது தடவை. முதல் தடவை திருச்சானூர் கோவில் வாசற்படியில் அப்பா வழுக்கியபோது பதைபதைத்ததும் ஓடிப்போய் என்னென்னவோ செய்து பார்த்ததும்; சிரார்த்தம் நம்பிக்கையில்லாமல் போடாமல் இருப்பதும்; ‘நான் கூடப் போறேனில்ல! ஒண்ணுத்துக்கும் கவலை வேண்டாம்’ என்று வாக்குறுதி சுக்கலானதும்; வாழ்க்கை மாயை போன்ற அநித்தியங்கள் தோன்றியதும்; செய்த பாவக்கணக்கின் பட்டியலும்; சில இளையராஜா சோகப்பாடல்களும்; கடவுள் நம்பிக்கையும்; கடவுள் வெறுப்பும்; இலட்சிய வேட்கை கொழுந்துவிட்டெறிவதற்கான தாகசாந்தியும்; எதற்காக சின்னச் சின்ன விசயங்களுக்கு எல்லாம் உணர்ச்சிவசப்பட்டு வைகிறோம் என எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாய் வந்து போனது.

எதுவும் நிலைத்து இலயிக்கவில்லை.

AntiTerrorism Day: Former prime minister Rajiv Gandhi’s 17th death anniversary

Rajeev Gandhi Death - Memoirs, Anjali, Notes, Advt, Government

Jean Baudrillard & Quotable quotes – Death

  • We disappear behind our images (The Lucidity Pact, 85)
  • …the image, too, disappears, overcome by reality, what is sacrificed in this operation is not so much the real as the image (Impossible Exchange, 145)
  • The image cannot be prevented from proliferating indefinitely (The Ecstasy of Communication, 36).
  • In a system where life is ruled by value and utility, death becomes a useless luxury, and the only alternative. (Symbolic Exchange and Death)
  • Our true necropolises are no longer the cemeteries, hospitals, wars, hecatombs; death is no longer where we think it is, it is no longer biological, psychological, metaphysical, it is no longer even murder: our societies’ true necropolises are the computer banks or the foyers, blank spaces from which all human noise has been expunged, glass coffins where the world’s sterilised memories are frozen
  • ‘By dint of washing, soaping, furbishing, brushing, painting, sponging, polishing, cleaning and scouring, the grime from the things washed rubs off onto living things’ (Victor Hugo). The same goes for death: by dint of being washed and sponged, cleaned and scoured, denied and warded off, death rubs onto every aspect of life. Our whole culture is hygienic, and aims to expurgate life from death (Baudrillard)
  • Death, like mourning, has become obscene and awkward, and it is good taste to hide it, since it can offend the well-being of others.

Every death and all violence that escapes the State monopoly is subversive; it is a prefiguration of the abolition of power. Hence the fascination wielded by great murders, bandits or outlaws, which is in fact closely akin to that associated with works of art: a piece of death and violence is snatched from the State monopoly in order to be put back into the savage, direct and symbolic reciprocity of death, just as something in feasting and expenditure is retrieved from the economic in order to be put back into useless and sacrificial exchange, and just as something in the poem or the artwork is retrieved from the terrorist economy of signification in order to be put back into the consumption of signs. This alone is what is fascinating in our system

  • Aphorisms and proper names are characterised by their capacity for surviving the deaths of those who employ them or are designated by them, and are therefore structured by the possibility of death. – Derek Attridge. “Introduction: Aphorism Countertime” Jacques Derrida Acts of Literature.
  • Something said briefly can be the fruit of much long thought: but the reader who is a novice in this field, and has as yet reflected on it not at all, sees in everything said briefly something embryonic, not without censuring the author for having served him up such immature and unripened fruit. – Friedrich Nietzsche

நன்றி: IJBS Special Issue – Table of Contents – October 2007: “Remembering Baudrillard”