Daily Archives: பிப்ரவரி 22, 2008

ரால்ப் நாடர்…. ஞாபகமிருக்கிறதா இவரை?

ரால்ப் நாடர்…. ஞாபகமிருக்கிறதா இவரை? இவர் சுயேட்சை வேட்பாளராக நின்று 2004 ‘லில் அல் கோர் தோல்வி அடைய முதல் காரணமாக இருந்தார். வரும் ஞாயிறு அன்று NBC show ல் கலந்து கொண்டு திரும்பவும் அறிவிக்கக்கூடும்! மேல் விபரங்களுக்கு கிளிக்குங்கள்

 

http://politicalticker.blogs.cnn.com/

US Elections–Late Night Jokes…

பொது வாழ்வில் வந்தவர்களுக்கு  சகிப்புத்தனமை அதிகமாக வேண்டும். சமீபத்தில் ஜயமோகன் MGRன் பேசும் முறைஐ அங்கதம் செய்து எழுத அதை விகடனார் இன்னும் ஊதி பெரிதாக்க …வலையில் சூடு….

 

இது போன்ற விஷய்ங்களில் அமெரிக்காவை தாரளமாக காப்பி அடிக்கலாம்.

LATE NIGHT ஜோக்குகள் இங்கு வெறு பிரபலம்.. சிலவற்றை உங்களுக்கு கீழே குடுத்து இருக்கேன்… யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் (விகடனின் முத்திரை இது!)

 

“This campaign is kind of fascinating, because the three major candidates have to be very careful when they criticize each other. Like, you can’t criticize Hillary. Ooh, that’s sexism. You can’t criticize Barack. Ooh, that’s racism. And you can’t go after McCain, because that’s elder abuse.” –Jay Leno

“Have you heard about this phenomenon that keeps happening at Barack Obama rallies? Apparently women have been fainting. They’re so taken by his speeches that they’re passing out. Well, today it happened at one of Hillary’s speeches, and luckily Bill ran into the crowd and gave her mouth to mouth.” –Jay Leno

“Barack Obama and Hillary Clinton locked horns for a debate that was broadcast on CNN. The tone was much more friendly than their last meeting. In fact, they even shared a room together afterwards. That would be great revenge on Bill for Monica Lewinsky — Barack and Hillary making sweet, hot, post-debate love. How furious would Oprah be?” –Jimmy Kimmel

“Giuliani dropped out of the presidential race, but don’t worry about him. He’s already busy looking for wife number four.” –David Letterman

“It looks like Rudy Giuliani is out of the race. Finally, a Republican with an exit strategy.” –Jay Leno

“John Edwards also dropped out of the race today. He said he wants to spend more time with his haircut.” –David Letterman

“You see Barack Obama at that rally surrounded by all those Kennedys? Man, I couldn’t tell if he was running for president or bartender.” –Jay Leno

“I don’t know if you heard this or not but Fred Thompson has dropped out of the presidential race. Don’t worry about Fred, he can always go back to his prestigious fake law firm. … Fred spent all day packing the bags under his eyes.” –David Letterman

“Florida is the big one for the Republicans. In fact, Florida is the first state where Rudy Giuliani is seriously campaigning. See, for Giuliani, primaries are kind of like marriages. The first two or three don’t really count.” –Jay Leno

“Congratulations to Mitt Romney, he was the big winner in the Michigan primary. His dad used to be governor there, which I think is an inspiration. It proves in America that you don’t have to be the wife of a former president to win, sometimes you can just be the son of a governor.” –Jay Leno

“I looks like the Democratic field really starting to get narrowed down. For Democrats, it’s going to be Barack Obama versus Hillary. So, it’s a black man or a white woman. You know, this is the same decision Michael Jackson has to make every morning of his life.” –Jay Leno

“I don’t get this. Hillary Clinton’s been bragging all year long that she’s been doing this for 35 years, but she just found her voice on Tuesday? There’s a medical term for this — ‘slow learner.'” –Bill Maher

“This is a ridiculous election. If I hear this word ‘change’ one more time, I’m going to change the channel. … Even Mitt Romney, who is running for president as Ward Cleaver, is for change. Every time he gets up there, he says, ‘I love change. Change is good. Who doesn’t like change? Whatever I just said, I’d like to change that.'” –Bill Maher

“Congratulations to Hillary Clinton. The big winner up there in New Hampshire. Congratulations to her, did a a nice job. Yeah, despite all the predictions by the pundits, Hillary Clinton refused to roll over. How many times has Bill heard that?” –Jay Leno

“And on the Republican side, congratulations to John McCain. Fascinating comeback story, this John McCain, quite a guy. Highly decorated veteran. Spent five and a half years in prison then went into politics. Usually it’s the other way around.” –Jay Leno

“Not such good news for John Edwards. He came in third. Third. Proving, yes, there are two Americas and neither one is voting for him.” –Jay Leno

“Bill Clinton lashed out at Barack Obama yesterday, he accused him of running a fairy tale campaign. It’s a fairy tale in which a horny king tries to get his queen elected to the White House so he can go out and fornicate with maidens, and then a handsome black prince comes along and screws the whole thing up for him. So, you can see why he’s very upset.” –Jimmy Kimmel

“Bill Clinton is giving a speech in New Hampshire. I guess it was yesterday. During the speech, he takes a cell phone call from his wife Hillary. And, you know, Bill, of course, keeps the cell phone on vibrate — I don’t even have to finish the joke, do I? — because when it hums in his pants, it reminds him of the ’90s” –David Letterman

“Did you folks see the debates in New Hampshire over the weekend? Oh my god, dull. … I mean, they were so dull that today, and it was official, I saw it in the paper, New Hampshire changed its state slogan from ‘Live Free or Die’ to ‘Please Shoot Me.'” –David Letterman

“Presidential candidate Dennis Kucinich has a new platform — live long and prosper. Did you here about this? Dennis Kucinich admitted during the debates the other night that he had seen a UFO up close. See, Dennis Kucinich doesn’t seem like the type of guy who would see a UFO, he seems like the kind of guy you’d see coming out of a UFO.” –Jay Leno

“Last night during the Democratic presidential debate, Senator Barack Obama accused Hillary Clinton of frequently changing positions. After hearing this, Bill Clinton said, ‘I wish.'” –Conan O’Brien

 

 

“The first Republican debate was held at the Reagan Presidential Library. The candidates tried to distance themselves from President Bush. Apparently, the first step in distancing yourself from President Bush is appearing at a library” –Conan O’Brien

“Chris Matthews was the host and asked the question, ‘Raise your hand if you do not believe in evolution.’ Three of these clowns raised their hands. Actually, four. But McCain just had to use the potty. … McCain said he not only believes in evolution, he remembers it.” –Bill Maher

“Sam Brownback, Mike Huckabee and Tom Tancredo — those were the three guys who said they do not believe in evolution. The irony will be on them when their campaigns die off in favor of stronger, fitter campaigns.” –Bill Maher “The candidates came prepared. Rudy Giuliani, of course, brought his energy; McCain brought his experience; Mitt Romney brought his charm; Mike Huckabee brought his name tag.” –Jay Leno, on the GOP debate

“My favorite part of the debate was when Chris Matthews asked, ‘Who does not believe in evolution?’ And Sam Brownback, Mike Huckabee and Tom Tancredo all raised their paw. … They said they do not believe in evolution. Then they said the biggest threat to America is religious radicals living in the Dark Ages. ” –Jay Leno

“At the Reagan Library last night, President Bush’s name was only mentioned once … in the entire debate. But to be fair, you often don’t hear Bush’s name mentioned in libraries.” –Jay Leno

“How many of you saw the Republican presidential debate? There are ten Republicans who want to be president of the United States. Did you see them? I mean, they looked like guys waiting to tee off at a restricted country club.” –David Letterman

“The Republican presidential debate was held tonight in California, and ten candidates took part. Political experts say that the ten Republican candidates represented all races, creeds, and colors of rich white men.” –Conan O’Brien

“When the Associated Press asked all the candidates what their dream job would be if they couldn’t be president, New Mexico Governor Bill Richardson said his dream job would be center fielder for the New York Yankees. Joe Biden said he wanted to be an architect. And Dennis Kucinich said his dream is to grow up and one day become a real, live boy” –Jay Leno

“The first Democratic presidential debate was held earlier tonight. Big event. It featured Senator Hillary Clinton facing off against seven men. Or, as Bill Clinton calls it, the worst porn movie plot ever.” –Conan O’Brien

“Hillary Clinton says if she is elected president, she will use Bill Clinton as an ambassador because ‘she can’t think of a better cheerleader for America.’ To which Bill Clinton said, ‘I can think of 20 and I have their phone numbers.'” –Conan O’Brien

“There was the first debate last night between the eight Democratic presidential candidates. Tonight your votes were tabulated and Dennis Kucinich, you are … going home. He has been voted off. If only it worked like that.” –Conan O’Brien

“Actually, Joe Biden looked pretty good. In fact, Joe’s popularity has gone from 1% to 2% last week to 3% today. At this rate, he could win the nomination by the year 2032.” –Jay Leno

“John Edwards apologized for his $400 haircut. He said it was a mistake … especially in the back, where they didn’t feather enough.” –Jay Leno

“Earlier today, Senator John McCain moved to re-energize his presidential campaign with a speech to those for whom his politics are very personal — the last uniformed Americans not deployed in Iraq, the cadets at the Virginia Military Institute. … How committed is Senator McCain? [on screen: McCain saying, ‘I would rather lose a campaign than a war.’] … Luckily for Senator McCain, he might not have to choose.” –Jon Stewart

“Rudy Giuliani … now leads Senator McCain in the latest polls by 22 points. 22. Or, as Giuliani himself might phrase it, ‘Twice the number of points as the day of the month on which the World Trade Center was attacked while I was mayor. Did I mention I was mayor … when the world was attacked … on 9/11?'” –Jon Stewart

“Rudy Giuliani says the press can attack him all they want, but they should lay off his wife. Giuliani added, ‘I just mean this wife. It’s open season on the first two.'” –Conan O’Brien

“Congratulations to Hillary Clinton. … She raised $26 million. Which is kind of risky, you know. If she ends up with too much money, she may have to run as a Republican.” –Jay Leno

“The big story in the presidential campaign is how much money Hillary Clinton has raised. It’s a record. She raised $26 million in the first quarter, and then shifted $10 million she had leftover from her Senate race for a total of $36 million. Hillary Clinton has so much money … John Kerry is now hitting on her.” –Jay Leno

“A big issue this year is how many of these presidential candidates are guys that have been divorced — some of them two or three times. Do you think that hurts the candidate? See, I think it gives them valuable experience. They know how to negotiate with the enemy.” –Jay Leno

“Republican candidates are announcing their first quarter fundraising totals so far. Mitt Romney announced he’s raised $23 million, Rudy Giuliani said he’s raised $15 million, and Congressman Tom Tancredo announced he’s raised two children.” –Conan O’Brien

“Although Hillary Clinton set the mark by raising $26 million for her presidential campaign in the first quarter of 2007, Mitt Romney, the Republican, was right behind her with $23 million. That’s something Hillary hasn’t felt in 20 years — a man breathing down her neck.” –Jay Leno

“We’re now finding out where all the candidates met their spouses. Barack Obama met his wife at a law firm. John McCain met his wife at a Naval officers’ dance. And Rudy Giuliani met his third wife when he was cheating on his first wife with his second wife.” –Jay Leno

 

http://politicalhumor.about.com/od/election2008/a/electionjokes.htm

ஹில்லரி விடைபெற்றுக் கொண்டாரா – டெக்சாஸ் தர்க்கம்: சரசர குறிப்புகள்

இன்று தொலைக்காட்சியில் பார்த்த ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர்களின் விவாதத்தில் கவனத்தை ஈர்த்தவை:

 • ‘இளைய தளபதி’ விஜய் பொது நிகழ்ச்சிகளில் அல்லது தான் நடித்த சினிமா படத்திற்கான சன் டிவி பேட்டியில் வரும்போது, பரபிரும்மம் போன்ற நிர்ச்சலனமான முகபாவத்துடன் கலந்து கொள்வார். பராக் ஒபாமாவும் அப்படியொரு அகத்தின் பிரதிபலிப்புகளை வெளிக்கொணராத தோரணையைக் கட்டிக் காத்தார்.
 • இதற்கு நேர் எதிராக இருந்தார் ஹில்லரி கிளிண்டன். இராக் போருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தவர் எவ்வாறு மெகெயினுடன் தர்க்கிக்க முடியும்?‘ என்று ஒபாமா குற்றஞ்சாட்டியவுடன், இருக்கையில் நெளிந்து, ஓரத்திற்கு சென்று பதுங்கிக் கொள்வது போன்ற உடல் மொழி வெளியானது.
 • ஆனால், ஒபாமாவோ, ‘வெறும் வார்த்தைக் கோட்டை எழுப்புகிறார்; அது கூட சொந்த சரக்கல்ல; கட்சித் தலைவர்கள் சொன்னதை ஜெராக்ஸ் போடுகிறார்என்ற ஹில்லரியை, மிகக் கடுமையான குரலில் நடுவில் புகுந்து உலப்பி, கடுமையான தொனியில் கண்டித்தார்.
 • தன்னுடைய நேரம் வந்தபோது, இதற்கு பதிலாக, ‘எனக்கு வாக்களித்த இருபது மில்லியன் மக்கள் மருண்டுதான் போய் இருக்கிறார்களா? அவர்களை அவ்வாறு நம்பிக்கையுடன் செலுத்தவைத்து, என்னைப் பரிந்துரைத்த நாளிதழ்களும் கற்பனையில்தான் மிதக்கின்றனவா? கனவு காண்பது தவறா’ என்று ஒரு போடு போட்டார்.
 • இருவருமே தங்கள் கொள்கைகயும் கோட்பாடும் திட்டங்களும் ஒத்துப் போகின்றன என்றனர்; பெருமளவு வித்தியாசங்களை முன்னிறுத்தவில்லை.
 • ஹில்லரி பேசும்போது, சின்சியராக ஒபாமா எதையோ எழுதிக் கொண்டிருந்தார். கையெழுத்து போட்டு பழகிக் கொண்டாரா அல்லது ஸ்ரீராமஜெயம் எழுதினாரா என்பதை ஹில்லரியிடம் யாரும் வினவவில்லை.
 • ஹில்லரியைப் போலவே, அவர் குறிப்பெடுக்க வைத்திருந்த பேப்பர்களும் படபடவென்று அடித்துக் கொண்டு கவனத்தை சிதற வைத்தன.
 • ஜான் எட்வர்ட்சுக்கு வாக்களித்தவர்களை — இருவர்களுமே குறிவைத்து பேசினாலும், எட்வர்ட்ஸின் பெயரைக் குறிப்பிட்டே வாக்குகளைக் கோரினார் ஹில்லரி. ஒபாமா ஜான் எட்வர்ட்ஸின் பெயரை முன்வைக்கவில்லை. (அவசியமும் இல்லை!)
 • மொத்தத்தில் நிறைய நேரம் ஒபாமா பேசிய மாதிரி காட்சியளித்தது. ஹில்லரியை விட தெளிவாக, கோர்வையாக, சுவையாக, அதிபருக்குரிய மிடுக்குடன் கலக்கினார்.
 • இறுதியாக ஹில்லாரி, ‘என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை உலகமே அறியும். எனினும், என்னைவிட அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களான — போர்முனையில் அடிபட்டு, கை காலிழந்து வருபவர்கள், வீடுகளுக்கு மாதாந்திர தவணை செலுத்த முடியாமல் பற்றாக்குறையில் தவிப்போர் உட்பட பலரின் பிரச்சினைகளை பார்த்து வருகிறேன்’ என்று தொடங்கி, நடுவில் ஒபாமாவுடன் மேடையைப் பகிர்வதன் பெருமையை உணர்த்தி, பராக்கையும் மனமாரப் பாராட்டிவிட்டு, ஜனநாயகக் கட்சியின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி, முத்தாய்ப்புடன் முடித்துக் கொண்டார். இதெல்லாம், ஹில்லரிக்கு வாக்குகளாக மாறி, டெக்சஸில் பெருவெற்றியாகி — பிரதிநிதிகளைக் குவிக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவு.
 • மேடைக்கு வருவதற்கு முன்பே ஹில்லரி க்ளின்டன் – வெகு சகஜமாக, ஒபாமாவை நெருங்கி, பரஸ்பரம் கைகுலுக்கி, தங்கள் பாதுகாவலர்களின் உயரங்களை ஒப்பிட்டு, ஜாலியாக அரட்டையடித்துக் கொண்டிருந்ததாக, சி.என்.என் தொகுப்பாளர் ஜான் கிங் பகிர்ந்து கொன்டார்.

தொடர்புள்ள தமிழ் சசியின் பதிவு: ஒபாமா – ஹில்லரி டெக்சாஸ் விவாதம்

முழு விவாதத்தையும் சி.என்.என்.னில் வாசிக்கலாம்.

ஒபாமா – ஹில்லரி டெக்சாஸ் விவாதம்

இன்று டெக்சாஸில் சி.என்.என் தொலைக்காட்சியில் ஜனநாயகக் கட்சியின் விவாதம் நடைபெற்றது. டெக்சாஸ், ஓகாயோ ஆகிய மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய சூழலில் இருக்கும் ஹில்லரிக்கு இந்த விவாதம் ஒரு முக்கிய வாய்ப்பாக இருக்கும் என கருதப்பட்டது. இந்த விவாதம் மூலம் தன் ஆதரவு வாக்குகளை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய சூழலில் ஹில்லரி இருந்தார்.

பொதுவாகவே விவாதங்களில் ஹில்லரி, ஜான் எட்வேர்ட்ஸுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ஒபாமா அவ்வளவாக எடுபடுவதில்லை. பல இடங்களில் ஒபாமா தடுமாறுவார். ஹில்லரி தன் கருத்துக்களை தெளிவாக விவாதங்களில் எடுத்துரைப்பது அவருக்கு சாதகமான விடயம்.

இந்தக் காரணத்திற்காகவே Super Tuesdayக்குப் பிறகு ஒபாமாவுடன் அதிகளவு விவாதங்கள் நடத்த ஹில்லரி கோரியிருந்தார். ஆனால் ஒபாமா அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அது குறித்த சர்ச்சைகளும் நிலவியது. ஹில்லரி அணியின் சார்பாக ஒபாமா விவாதத்திற்கு வர மறுப்பதாக விளம்பரங்களும் வெளியிடப்பட்டது.

சமீபத்தைய தொடர் தோல்விகளுக்குப் பிறகு இன்றைய விவாதம் ஹில்லரிக்கு முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது.

ஆனால்…

இந்த விவாதம் இது வரை இருந்த விவாதங்களுக்கு நேர்மாறாக இருந்தது. ஹில்லரியை விட ஒபாமா சிறப்பாக செய்தார்.

என்னைக் கவர்ந்த சில விடயங்கள்

– க்யூபா குறித்த கேள்வி எழுந்த பொழுது ஹில்லரி, ஒபாமா இடையேயான வெளிநாட்டு உறவுகள் குறித்த முக்கியமான வேறுபாட்டினை உணர முடிந்தது. ஹில்லரி அமெரிக்கா க்யூபாவுடன் உறவுகளை பேண சில நிபந்தனைகள் விதிக்க வேண்டும் என்றார். அமெரிக்காவிற்கேயுரிய மேலாதிக்க தன்மையுடன் (Hegemony) ஒரு அமெரிக்க ஜனாதிபதி க்யூபாவிற்கு செல்வது குறித்த கருத்துகளை தெரிவித்தார். ஒபாமா அதனை மறுத்தார். நாடுகளுடான உறவை அத்தகைய மேலாதிக்க தன்மையுடன் அணுக கூடாது என்ற கருத்தை முன்வைத்தார். நம் நண்பர்களுடன் மட்டும் பேசக்கூடாது. எதிரிகளுடனும் பேச வேண்டும் என்றார். அவர் ஜனாதிபதியானால் அதனை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தால் ஒபாமா உலக நாடுகளிடையேயான உறவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும். (அமெரிக்க அதிகார மையம் அதனை அனுமதிக்குமா என்ற கேள்வி ஒரு புறம் உள்ளது)

– பொருளாதார சூழல் குறித்த கேள்விக்கு ஒபாமா அளித்த பதிலுக்கும், ஹில்லரி அளித்த பதிலுக்கு பெருத்த வேறுபாடு இருந்தது. ஹில்லரியின் அனுபவமும், ஒபாமாவின் அனுபவமின்மையும் வெளிப்பட்ட தருணங்களில் இது முக்கியமானது.

– ஹில்லரிக்கு ஒபாமாவை எதிர்த்து எத்தகைய பிரச்சரத்தை மேற்கொள்வது என்பதில் குழப்பம் உள்ளது போலும். அதனால் தான் ஒபாமா வேறு ஒருவரின் உரையை காப்பியடித்து பேசினார் (Plagiarism) என்றெல்லாம் பேசுகிறார். Hillary sounded very silly

– ஈராக் குறித்த கேள்விகள் வழக்கம் போல ஹில்லரிக்கு பலவீனமான விடயம். ஒபாமா ஈராக் விடயத்தில் தன்னுடைய Judgement சரியாக இருந்தது என்பதை தொடர்ந்து முன்னிறுத்தி வருகிறார். அது போல மெக்கெயினை எதிர்த்து தன்னால் மட்டுமே போட்டியிட முடியும் என்ற ஒபாமாவின் கருத்தும் பலமாக எடுபட்டது போல தான் தோன்றியது.

– ஒபாமாவின் பேச்சு, ஹில்லரியின் தீர்வுகள் (Speech Vs Solutions) என்ற கேள்வி எழுந்த பொழுது ஒபாமாவின் பதில் ஹில்லரியின் புதிய அஸ்திரமும் பலவீனமடைந்து போனதை தான் தெளிவுபடுத்தியது.

டெக்சாஸில் ஹில்லரி வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய சூழலில், இந்த விவாதம் ஒபாமாவிற்கே சாதகமாக உள்ளது போல தோன்றியது.