அமெரிக்காவிலும் ஆட்சி மாறினால் அதிமுக போல் கோப்புகளை பாதுகாக்கிறார்கள்


அதிமுக ஆட்சி மாறும் சமயத்தில் அகஸ்மாத்தாக சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் தீப்பிடித்தது போல், அமெரிக்காவிலும் நடந்தேறுகிறது.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Fire at White House office building forces evacuation – Los Angeles Times: “The website Democratic Underground lit up with comments and questions from readers: ‘Too many documents to shred,’ nradisic posted at 9:48 a.m. ‘What records are being ‘cleaned up?’ ‘ asked Botany, two minutes later. ‘What all is going up in smoke?’ asked gratuitous, at 9:53 a.m.

On the Huffington Post website, humorist Andy Borowitz had his own take: ‘The White House, one of the most historic structures in the nation’s capital, burnt to the ground today after Vice President Dick Cheney attempted to incinerate a cache of CIA interrogation tapes in his office.’

Casting its own skepticism on suggestions from the political left that the blaze was the equivalent of the 1933 Reichstag fire, which Adolf Hitler used to extend Nazi control in Germany, Little Green Footballs, a conservative website, reported: ‘There was a fire in Dick Cheney’s office this morning, and as usual the leftist blogosphere is brimming over with lunatic ranting.'”

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.