திருமணம் ஏழரை நாட்டு சனியா?


செய்தி:

“The basic approach is wrong … many marriages last just because people believe they are safe,” she told reporters. “My suggestion is that marriages expire after seven years.”

கருத்து:
தமிழ் கலாச்சாரப்படி முதல் ஏழு வருஷம் வீட்டில் சிதம்பரம்.
அடுத்த ஏழு வருஷம் மதுரை.
பின் வரும் ஏழு பழனி.
அதற்குப் பின் DMK Font Family Marriage Rocks

2 responses to “திருமணம் ஏழரை நாட்டு சனியா?

 1. Dear Friends

  It is a biological necessity . It is an inevitable evil ,of course .
  It is a hindrance to the growth of the individual personality.

  The only satisfying factor is having nice children through the bond of the marriage.
  Before I was getting married on of my best friend having two wives advised me not to get married

  I used to say that I will give my advice after getting married.

  Now after doing a Shastiaddhaboorthy in Washington in USA I would like to tell that

  ” Marriage is a part of our experiments with life and it is a question of experiment with another soul

  Let us undergo both the experiments of truth to live fully on this earth ”
  WITH BEST WISHES

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.