திருவெம்பாவை & திருப்பாவை


திருவெம்பாவை & திருப்பாவை பாடல்கள்

பொருள் விளக்கும் சுட்டிகள்:

திருவெம்பாவை – மொழிமாற்றம் – G. Vanmikanathan

திருவெம்பாவை – 1 2 3 4 5 6 7 8 9

பின்வரும் திருவெம்பாவை & திருப்பாவைகளுக்கு நன்றி: Dr.N.Ramani

திருப்பாவை – திருவெம்பாவை – திருப்பள்ளியெழுச்சி முன்னுரை

1 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

1 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

2 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

2 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

3 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

3 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

திருவெம்பாவை – 3 – திருத்தம்

4 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

4 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

5 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

5 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

6 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

6 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

7 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

7 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

7 – இராம.கி.யின் மறுமொழி

8 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

8 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

9 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

9 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

10 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

10 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

11 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்

11 – திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

திருவெம்பாவை – 12 திருப்பாவை – 12

திருவெம்பாவை – 13 திருப்பாவை – 13

திருவெம்பாவை – 14 திருப்பாவை – 14

திருவெம்பாவை – 15 திருப்பாவை – 15

திருவெம்பாவை – 16 திருப்பாவை – 16

திருப்பாவை – 18 திருப்பாவை – 19 திருப்பாவை – 20

திருப்பாவை – 21 திருப்பாவை – 22 திருப்பாவை – 23

திருப்பாவை – 24 திருப்பாவை – 25 திருப்பாவை – 26

திருப்பாவை – 27 திருப்பாவை – 28 திருப்பாவை – 29

திருப்பாவை – 30

நன்றி:

Tamil.Net – தமிழ் இணையம்

மெய்கண்டார்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.