இணையக் குழுக்களில் வாதம் நடத்துவது எப்படி?


The Opinion Exchange – Be Opinionated! – Online Opinion Polls / Opinion Articles: அடிதடி சண்டை பார்த்திருப்பீர்கள்; அரட்டை அரங்கத்தில் பேச விரும்பியிருப்பீர்; இல்லை. பேசுபவரை சென்னையில் தண்ணீருக்காக அலையவிட விரும்பியிருப்போம். இடது சாரி, வலது சாரி அரசியல் முதல் அனைத்து விஷயங்களையும் விவாதிக்க, கருத்து கணிப்பு நடத்த, உலக கருத்துகளைப் பார்க்க, பல வித எண்ணங்களைப் படிக்க ஒரு அரட்டை திண்ணை தளம்.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.